Tiltak for å hindre PCB-utslipp

Bedriften PCB-sanering i Hurum fikk tirsdag et tilskudd på 1,4 millioner kroner fra Miljøverndepartementet for å få fart på innsamlingen av eldre isolerglassvinduer som inneholder miljøgiften PCB.