Oslo kommune tapte boligsak i namsretten

Namsretten i Oslo har stanset salget av de 1.744 sykehusboligene i Oslo inntil det er klarlagt om beboerne har krav på forkjøpsrett.