Nytt fredsakademi håper på statsfinansiering i høst

Oslo Peace Academy har tro på at Stortinget vil bevilgedriftsmidler i størrelsesorden 6,5 millioner kroner til det nyefredsakademiet.