Store innrømmelser fra Høyre

Høyre måtte gi seg på landbruk, bistand og miljø, men det blir skattekutt på 25 milliarder. Det første alt i høst.