Kommunene får mer tid til planlegging

Husbanken har utsatt fristen for å legge fram endelig søknad med detaljplaner for investeringer i eldreomsorgen fra 1. desember i år til 1. april 2002.