Swendsen vikar for syk Bastesen

Telefonen sto ikke stille på Kystpartiets gruppekontor i Stortingetetter at partiets stortingsrepresentant Steinar Bastesen ble rammetav et hjerneslag.