Kamp mot grådighet og korrupsjon

Eva Joly har en mappe hvor hun samler stoff om grådighet. Den blir tykkere for hver dag.