Ønsker lavere strafferammer

Lavere maksimumsstraff for mange typer forbrytelser er blantforslagene til straffelovkommisjonen. Dette begrunnes med at denåværende maksimumsstraffene som loven åpner for ofte er langthøyere enn hva den faktiske straffen blir i retten.