- Fortsett å kastrere gris

— Norsk Bonde- og Småbrukarlag kommer ikke til å løfte en finger for å få bønder til å slutte å kastrere smågris selv, uten bedøvelse, sier organisasjonens nestleder Dag Fossen.