Klar kvalitetsforskjell mellom kjøreskolene

— Kvalitetsforskjellen på kjøreskolene er betydelig. Det hevderBiltilsynet og Autoriserte trafikkskolers landsforening overforAftenbladet.