Tar jobben fra bønder i u-land

Med eksportsubsidier som Norge og EU kjemper for iWTO-forhandlingene tar europeiske bønder levebrødet fra fattigeyrkesbrødre i utviklingsland.