Vurderer forbud mot salg av røyk på kveldstid

Regjeringen har bedt Sosial— og helsedirektoratet om å utrede innføring av åpningstider for salg av tobakk.