- Ikke nok til å sikre norsk biodiesel

Regjeringens forslag om å øke omsetningspåbudet for biodiesel er neppe nok til å sikre videreutvikling av slik diesel, mener Bellona og Zero.