Hjort på langtur

Hjorten er ikke så stedbunden som mange har trodd. En hjortekalv som ble merket på Mørekysten for halvannet år siden, ble i høst skutt under hjortejakta i Lom i Gudbrandsdalen.