Ny stortingsbehandling av rovdyrpolitikken

Ny stortingsbehandling av rovdyrpolitikken, endrede bestandsmål, mer effektiv skadefelling og bedre erstatningsordninger, er hovedpunktene i regjeringsplattformens forlik om rovdyrpolitikken.