• Kristian Jacobsen

– Det er mulig å realisere et folkebad

Partiene skal ha gruppemøter før rekkefølgen på byens nye idrettsanlegg avgjøres. Sissel Knutsen Hegdal (H) lover alt nå forandringer på rådmannens liste.