Mer trøbbel for Telenor i øst

Telenor granskes for mulige brudd på konkurransebestemmelsene i Ukraina. Telekonsernet avviser anklagene, og hevder det er rivalen Farimex som står bak.