• Det blir ikke firefelts motorvei fra Stavanger til Kristiansand. Her ses E39 ved Bjerkreim. Jon INgemundsen

Dropper fire felt fra Kristiansand til Stavanger

Selv om det er ventet stor befolkningsvekst i området, dropper Statens vegvesen planene om firefelts motorvei mellom Kristiansand og Stavanger. Årsaken er kostnadene.