Flomskader for 100 millioner hittil

Forsikringsselskapene har så langt fått melding om rundt 400 flomskader til en verdi at 100 millioner kroner. Beløpet ventes å bli mye høyere.