Presset øker mot Gjenopptakelseskommisjonen

Advokat Erling Moss hevder nå at to personer var inhabile da Gjenopptakelseskommisjonen behandlet spørsmål med tilknytning til Torgersen-saken.