Dagbladet legger om og øker prisen

I månedsskiftet mars-april vil Dagbladet presentere en revitalisert papiravis, med ytterligere vekt på tradisjonelle bærebjelker som kultur og debatt. Men revitalisering og produktendring koster.