Forlenget isolasjon for alle terrorsiktede

De tre siktede i terrorsaken må sitte i full isolasjon i hele varetektsperioden. Hvis ikke, kan de ødelegge bevis og tilrettelegge forklaringene sine, ifølge retten.