- Viktig at USA og Russland leder an

Utenriksdepartementet hilser den nye START-avtalen om atomnedrustning mellom USA og Russland velkommen.