• Eldre menn blir oftest tatt av fotoboksene i Norge.

Eldre menn blir tatt av fotobokser

Nesten hver fjerde sjåfør som blir tatt av en fotoboks, er en mann over 56 år. Eldre menn er mer uoppmerksomme, mener politiet.