Flere skoler får godkjent for skolemiljøet

Stadig flere skoler får karakteren godkjent når forhold som inneklima, rengjøring, vedlikehold og sanitære forhold vurderes.