En fredspris hyllet over nesten hele verden

Etter to år med svært omstridte priser var det nesten unison begeistring for årets fredspristildeling, som gikk til tre kvinners kamp for rettigheter, frihet og fred.