Stadig flere unge uføre

Over 36.000 nordmenn under 30 år er nå på varig uføretrygd eller på arbeidsavklaringspenger, og antallet øker raskt.