Ingen stemte for SV-ledervalg med uravstemning

Først til helga blir det klart om SV skal velge sin nye leder etter rådgivende uravstemning eller ved ordinært valg på landsmøtet.