Redusert kvote av norsk vårgytende sild neste år

Norge, EU, Island, Færøyene og Russland har inngått en avtale om forvaltningen av norsk vårgytende sild for 2011.