Har sporet opp 82 misbrukte barn

Kripos har det siste halvannet året klart å spore opp 82 misbrukte barn i Norge via internett.