Politiet retter søkelyset mot voldtekt

Denne uka starter Oslo politidistrikt arbeidet med å lage en omfattende handlingsplan mot voldtekt.