Fastholder 70 års aldersgrense for drosjeløyve

Samferdselsdepartementet fastholder at aldersgrensen for å inneha drosjeløyve fortsatt skal være 70 år.