Greit med hijab og samekofte i domstolene

Hijab, samekofte og andre religiøst og politisk betingede plagg skal ikke forbys i domstolene. Det har Domstoladministrasjonen avgjort.