Skjerper legekontroll på grunn av trygdesvindel

Leger som tar betalt for å hjelpe pasienter med trygdesvindel er et alvorlig problem for Nav. Nå har etaten etablert et eget team som skal etterforske svindelsakene.