• Over 20.000 foreldre trengte mekling i fjor. Jonas Haarr Friestad

Flere foreldre trenger mekling

Stadig flere foreldre har behov for mekling etter separasjon og skilsmisse. Det gir lenger ventetid.