- Menneskerettigheter mest for de ressurssterke

Førstestatsadvokat Morten Eriksen i Økokrim mener de ressurssterke i samfunnet har mye større nytte av menneskerettighetene enn kvinner på flukt fra voldelige menn.