Småbarn får sunnere mat

Tolv måneder gamle barns kosthold er nå i stor grad i tråd med anbefalingene for spedbarnsernæring.