Ingen behandling av samhandlingsreformen i år

Stortinget får neppe tid til å behandle regjeringens store helsereform, samhandlingsreformen, i år. Høstens stortingsarbeid vil i all hovedsak bli preget av forslaget til statsbudsjett.