Over 4.000 i behandlingskø

Køen av rusmisbrukere som venter på behandling blir stadig lengre, og ventetiden har økt.