• Drikkemønsteret hos kvinner begynner å nærme seg mennenes. Colourbox

Kvinnene drikker som aldri før

Norske kvinner drikker som aldri før, og nærmer seg nå mennenes konsum, viser rapport.