- Arbeidsledige unge et helsepolitisk problem

Det store antallet unge som ikke klarer å etablere seg i arbeidslivet er et betydelig samfunnsproblem, men også et helsepolitisk problem, fastslås det i en rapport om sosiale helseforskjeller.