• Bob Dylan blir universitetsfag.

Bob Dylan blir universitetsfag

Bob Dylan blir universitetsstudium ved Universitetet i Oslo på nyåret.