HV-topp langer ut mot forsvarssjefen

Tidligere orlogskaptein Lars Finstad i Heimevernets elitestyrker retter krass kritikk mot forsvarssjef Harald Sunde og hans stab.