• Kortere ventetid på time hos fastlegen og flere hjemmebesøk er blant forslagene til revidert fastlegeforskrift som nå sendes ut på høring. Helge Sunde

Foreslår kortere ventetid hos fastlegen

Kortere ventetid på time hos fastlegen og flere hjemmebesøk er blant forslagene til revidert fastlegeforskrift som nå sendes ut på høring.