Økt sykefravær under kampanje motsykefravær

Posten har de to siste årene gjennomført enkampanje for å få ned sykefraværet blant sine ansatte i Hamar,Lillehammer og Trondheim. Resultatet ble rekordhøyt sykefravær ikampanjeperioden.