Lær om helseetikk på nettet

Når er et menneske døende? Dette og andre etiske dilemmaer i helsevesenet angår oss alle. Et nytt nettkurs skal hjelpe helsearbeidere og andre til å øve opp vurderingsevnen.