Fritt fram for lobbyister på tinget

Det vil fortsatt være fritt fram for lobbyister som ønsker å påvirke politikerne på Stortinget.