LNU krever kollektivrabatt

Barne— og ungdomsorganisasjonene i Norge krever en nasjonal kollektivrabatt for ungdom og studenter.