Stadig flere boliger på tvangssalg

Antall tvangssalg av boliger økte med 20 prosent i fjor, sammenlignet med året før.