Over 1.000 sjøfugl trolig tilgriset etter «Server»